Svolávací akce: Mercedes-Benz GLS (2017-2022) | blokovací mechanismus třetí řady sedadel

mercedes-benz-gls
Typ výrobku: H1GLE – e1*2007/46*1885*03-*17
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Blokovací mechanismus třetí řady sedadel může porušit, což zvyšuje riziko zranění v případě nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 9391001
Datum výroby: 27. 11. 2017 – 20. 7. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Rumunsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 9. 12. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: