Svolávací akce: Mercedes-Benz třídy C (2021-2022) | převodovka

Mercedes-Benz-tridy-c-2022
Typ výrobku: R2CW, e1*2018/858*00016*02-*03
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Převodovka může být vadná. Při jízdě mohou vznikat síly a vibrace, které mohou poškodit táhlo řazení a převodovka se může odpojit od hnacího hřídele, což může způsobit ztrátu pohonu vozidla. Kromě toho by se mohly od vozidla oddělit součásti, což by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 2492002
Datum výroby: 28. 10. 2021 – 15. 3. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 7. 12. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: