Svolávací akce: Porsche 911 (2021-2022) | bezpečnostní pásy

porsche-911
Typ výrobku: 992, e13*2007/46*0992*14
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Bezpečnostní pásy mohou být vadné. V případě nehody by se mohly úchyty bezpečnostních pásů oddělit, což by mohlo vést k nebezpečí zranění.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: ANB6
Datum výroby: 10. 5. 2021 – 31. 5. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 7. 12. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Porsche


Reklama: