Svolávací akce: Svolávací akce: BMW řady 5, M5 (2022) | bezpečnostní pás

bmw-rady-5-touring-2020
Typ výrobku: G5L, G5K, F5LM, e1*2007/46*1688*, e1*2007/46*1750*, e1*2007/46*1828*
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: V důsledku nesprávné instalace bezpečnostních pásů může dojít ke zhoršení zádržné funkce, což zvyšuje riziko zranění v případě nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 0052060200
Datum výroby: 23. 6. 2022 – 24. 6. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 7. 12. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: BMW


Reklama: