Svolávací akce: Toyota Avensis (2002-2006) | airbag

toyota-avensis
  • Osobní automobil, vzorový kód: ADT251, AZT250, AZT251, CDT250, ZZT250, ZZT251; Modelový rok: 2002–2006.
Typ výrobku: e1*2001/116*0196*00; e11*2001/116*0196*01; e11*2001/116*0196*02; e11*2001/116*0196*03; e11*2001/116*0196*04
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Hustota pohonné hmoty v inflátoru airbagu může být snížena v důsledku vysokoteplotního cyklu a vlhkosti v pohonné hmotě a jeho uzavřeném kontejneru. V případě nehody to může vést k uvolnění fragmentů předního airbagu z krytu generátoru, což zvyšuje riziko zranění.
Země původu: Velká Británie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 22SMD-115
Datum výroby: 21. 8. 2002 – 24. 4. 2006
Země záchytu: Ohlašující: Portugalsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 23. 12. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Toyota


Reklama: