Svolávací akce: Toyota Proace / Proace Verso (2020-2022) | palivové vedení

toyota-proace-family-l2-2-0d-8s-bila-cista
Typ výrobku: e21*NKS*0101*10, e2*2007/46*0537*15, e2*2007/46*0537*16, e2*2007/46*0537*17, e2*2007/46*0538*18, e2*2007/46*0538*19
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár, zranění
Nebezpečí: Palivová trubka se může časem poškodit a může z ní unikat palivo, což zvyšuje riziko požáru. Kromě toho může unikající palivo zhoršit ovladatelnost vozidla a představuje riziko pro ostatní účastníky silničního provozu.
Země původu: Belgie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: CI22-049
Datum výroby: 30. 11. 2020 – 25. 1. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Portugalsko, Další: Nizozemsko, Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 7. 12. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Toyota


Reklama: