Svolávací akce: ZNEN / Modena ZNEN e-Cruise | baterie

znen-e-cruise.jpg
Typ výrobku: 72V20AH
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Popálení, požár
Nebezpečí: Kvůli špatné kvalitě bateriových článků se některé skupiny článků během skladování nebo používání dostanou do stavu hlubokého vybití (velmi nízké nebo nulové napětí). Toto automatické vybíjení může způsobit asymetrické napětí článků, což zvyšuje riziko popálení a požáru.
Země původu: Čína
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v nařízení o schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: JKH
Datum výroby:
Země záchytu: Ohlašující: Maďarsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 7. 12. 2022

Zdroj: RAPEX


Reklama: