Svolávací akce: Ford Tourneo Connect (2022) | ramena nápravy

Ford_Tourneo_Connect
Typ výrobku: SK – e13*2018/858*00270*01
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Dolní ovládací ramena nemusí splňovat specifikace, což může způsobit zlomení těchto částí. V takovém případě může kolo zasáhnout kryt kola, což může vést ke zhoršení řízení a ztrátě kontroly nad vozidlem, což zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Polsko
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 22S70
Datum výroby: 3. 3. 2022 – 7. 7. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo; Další: Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 17. 1. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Ford


Reklama: