Svolávací akce: Kia Sorento (2020 – 2022) | DCT

  • Typ vozidla: Kia Sorento (MQ4)
Typ výrobku: e4*2007/46*1530*00
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Elektrické olejové čerpadlo v rámci 8stupňové dvouspojkové převodovky (DCT) může zaznamenat vnitřní poruchu. To může vést ke ztrátě hnací síly, což zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Korejská republika
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce:
Datum výroby: 1/2020 – 1/2022
Země záchytu: Ohlašující: Polsko, Další: Irsko, Švédsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 17. 1. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Kia


Reklama: