Svolávací akce: Kia Sportage (2013 – 2015) | elektrický zkrat

Kia_Sportage_2014_facelift
  • Typ vozidla: Kia Sportage (SLe)
Typ výrobku: e11*2007/46*0136*10, e11*2007/46*0136*13, e11*2007/46*0136*15
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Modul Hydraulic Electronic Control Unit (HECU) by mohl porušit a způsobit elektrický zkrat. To by mohlo vést k požáru motorového prostoru.
Země původu: Slovensko
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 220S39
Datum výroby: 15. 5. 2013 – 17. 11. 2015
Země záchytu: Ohlašující: Polsko, Další: Francie, Irsko, Švédsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 17. 1. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Kia


Reklama: