Svolávací akce: Mercedes-Benz EQE (2021-2022) | ESP

mercedes-benz_eqe
Typ výrobku: E2EQEW – e1*2018/858*00036*00
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Kvůli nesprávné softwarové verzi elektronického stabilizačního programu (ESP) by některé manévry, jako je brzdění na ledu nebo sněhu, mohly způsobit, že se vozidlo stane nestabilním, což zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 4290010
Datum výroby: 30. 11. 2021 – 7. 3. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 21. 1. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto:  Mercedes-Benz


Reklama: