Svolávací akce: Mercedes-Benz GLE, GLS (2021-2022) | řízení

mercedes-benz-gls
Typ výrobku: H1GLE – e1*2007/46*1885*13-*17
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Nedostatečné upevnění šroubů může způsobit uvolnění spojky řízení z vřetena řízení. To má vliv na schopnost řízení vozidla, což vytváří riziko nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 4692108
Datum výroby: 19. 7. 2021 – 3. 8. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Nizozemí
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 31. 1. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: