Svolávací akce: Opel Vivaro, Vivaro life, Zafira life (2020-2022) | palivové vedení

opel-zafira-life
Typ výrobku: V – e2*2007/46*0532*13-*18, e2*2007/46*0533*17-*20
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Palivové vedení může přijít do styku s karoserií a plastovými díly. To může vést k úniku paliva s tím, že vozidlo ztratí kontakt na silnici nebo ostatní účastníci silničního provozu v blízkosti vozidla by mohli uklouznout, což zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: KCH
Datum výroby: 6. 10. 2020 – 21. 1. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo; Další: Francie, Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 17. 1. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: BMW


Reklama: