Svolávací akce: Porsche 911 (2022) | kůže na přístrojové desce u airbagu

porsche-911
Typ výrobku: 992 – e13*2007/46*0992*14
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Kůže přístrojové desky v prostoru airbagu spolujezdce nemusí být správně vázána. V případě aktivace airbagu pro cestující může být bráněno nasazení, což může zvýšit riziko zranění cestujícího v případě nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: ANB7
Datum výroby: 13. 9. 2022 – 29. 11. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Francie, Nizozemsko, Polsko, Švédsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 17. 1. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Porsche


Reklama: