Svolávací akce: Toyota GR86 (2022) | Modul datové komunikace

toyota-gr86
Typ výrobku: e13*2018/858*00225*01, e13*2018/858*00225*02
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Modul datové komunikace (DCM) nemusí být během předdodávkové služby aktivován. Za těchto podmínek není cestujícímu ve vozidle upozorněno, že systém nemůže v případě nehody vyhlásit tísňové volání.
Země původu: Japonsko
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 22SMD-125
Datum výroby: 17. 3. 2022 – 26. 10. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Portugalsko, Další: Nizozemí, Polsko, Švédsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 23. 12. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Toyota


Reklama: