Svolávací akce: Toyota Proace City BEV (2022) | software k baterii

toyota-proace-electric-charging
Typ výrobku: e2*2007/46*0685*11
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Vzhledem k chybnému softwaru v řídicí jednotce trakční baterie může dojít k falešné detekci napětí článků a/nebo teploty baterie. To může vést k přerušení výkonu motoru bezpečnostním systémem, aby se zabránilo jakémukoli poškození trakční baterie, což vede ke ztrátě pohonu, což zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Belgie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: CI23-001
Datum výroby:
  • 6. 9. 2022 – 24. 11. 2022
  • 7. 9. 2022 – 30. 11. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Portugalsko, Další: Nizozemí, Polsko, Estonsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 31. 1. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Toyota


Reklama: