Svolávací akce: Citroën C4 Piccasso (2017-2021) | filtr pevných částic

2017-citroen-c4-picasso
Typ výrobku: Citroën C4 Piccasso (B78) : e2*2007/46*0356*15 à 18 e2*2007/46*0356*21 à 24
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Životní prostředí
Nebezpečí: Filtr pevných částic se může přehřát a vytvářet trhliny. To by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: JCB, JCD, JCE
Datum výroby: 1. 12. 2017 – 18. 2. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Francie, Další: Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 17. 2. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Citroën


Reklama: