Svolávací akce: Citroën Spacetourer, Jumpy (2020-2021) | Vstřikování kapaliny AdBlue

citroen-spacetourer
Typ výrobku: e2*2007/46*0530*13; e2*2007/46*0530*14; e2*2007/46*0530*15; e2*2007/46*0530*16
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Životní prostředí
Nebezpečí: Vstřikování kapaliny AdBlue může při extrémně nízkých teplotách (-15 °C) klesnout pod odpovídající úroveň, pokud jsou teplota nádrže a kapaliny podobně nízká. Dlouhodobé vystavení nízkým teplotám může způsobit, že se AdBlue zmrazí, což brání systému v dostatečně rychlém zahřátí, což může vést k nadměrným úrovním emisí. To představuje riziko pro životní prostředí.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: HUL
Datum výroby: 29. 1. 2020 – 23. 4. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Francie, Další: Chorvatsko, Nizozemí, Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 10. 2. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Citroën


Reklama: