Svolávací akce: DS 7 Crossback (2022) | pohon všech čtyř kol

DS7-crossback
Typ výrobku: e2*2007/46*0601*20, e2*2007/46*0601*21
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Chybná kalibrace systému pohonu čtyř kol může ovlivnit stabilitu vozidla. To může vést k selhání korekce řízení, což vytváří riziko nehody.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: JKA
Datum výroby: 30. 4. 2022 – 27. 8. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Francie; Další: Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 24. 2. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: DS Automobiles


Reklama: