Svolávací akce: DS7 Crossback (2017-2022) | filtr pevných částic

DS7-crossback
Typ výrobku: DS7 CROSSBACK (X74): e2*2007/46*0601*00 e2*2007/46*0601*01 e2*2007/46*0601*02 e2*2007/46*0601*04 e2*2007/46*0601*05 e2*2007/46*0601*06 e2*2007/46*0601*08 e2*2007/46*0601*09
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Životní prostředí
Nebezpečí: Filtr pevných částic se může přehřát a vytvářet trhliny. To by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: JCD, JCE, KWL, KWM
Datum výroby: 27. 3. 2017 – 14. 1. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Francie, Další: Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 17. 2. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Citroën


Reklama: