Svolávací akce: Fiat Ulysse, Scudo (2021-2022) | palivové vedení

2023-Fiat_Ulysse
Typ výrobku: e2*2007/46*0532*17; e2*2007/46*0532*18; e2*2007/46*0533*18; e2*2007/46*0533*19; e2*2007/46*0533*20
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění, Životní prostředí
Nebezpečí: Palivová hadice může přijít do styku s karoserií a poškodit se, což může způsobit únik paliva. Uniklé palivo představuje pro následující dopravu a do životního prostředí.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 6502/6503
Datum výroby: 23. 8. 2021 – 14. 1. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Francie, Další: Nizozemí
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 10. 2. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Fiat


Reklama: