Svolávací akce: Mercedes-Benz CLC (2000 – 2010) | střešní okno

Mercedes-Benz-CLC
Typ výrobku: 203 CL
e1*98/14*0159*00-*25
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Vzhledem k nesprávnému lepení skleněného panelu k posuvnému střešnímu rámu se může panel oddělit od pohybujícího se vozidla, což vytváří riziko nehody, zranění.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 7891007, 7891008
Datum výroby: 20. 10. 2000 – 23. 12. 2010
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 24. 2. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: