Svolávací akce: Mercedes-Benz EQE (2022) | airbag a obložení B-sloupku

mercedes-benz_eqe
Typ výrobku: E2EQEW e1*2018/858*00036*00 -*02
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Airbag v horní části B-sloupku se nemusí otevřít tak, jak bylo zamýšleno, což zvyšuje riziko zranění v případě nehody. Obložení B-sloupku by se navíc mohlo oddělit a skončit uvnitř vozidla, čímž by se zvýšilo riziko zranění cestujících ve vozidle.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 6891206
Datum výroby: 24. 3. 2022 – 2. 8. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 17. 2. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: