Svolávací akce: Mercedes-Benz třídy C, CLK, třídy E, CLS (2000 – 2010) | střešní okno

Mercedes-Benz-CLS_2004
Typ výrobku: 203, 203 K, 211, 211 K, 209, 219
e1*98/14*0139*00-*24, e1*98/14*0158*01-*20, e1*98/14*0183*00-*21, e1*2001/116*0213*00-*17, e1*98/14*0184*00-*16, e1*2001/116*0295*00-*15
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Vzhledem k nesprávnému lepení skleněného panelu k posuvnému střešnímu rámu se může panel oddělit od pohybujícího se vozidla, což vytváří riziko nehody, zranění.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 7891009
Datum výroby: 24. 1. 2000 – 23. 12. 2010
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 24. 2. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: