Svolávací akce: Opel Combo (2018 – 2021) | kryt podvozku

Opel Combo
  • Opel Combo (K9 Europe – P1VO)
Typ výrobku: e2*2007/46*0622*03 – 08, e2*2007/46*0623*02 – 14
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Kryt podvozku neposkytuje ochranu proti hromadění hořlavých materiálů pod motorem, což vytváří riziko požáru.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: JAP, KAE, KUZ
Datum výroby: 12. 03. 2018 – 17. 9. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Francie; Další: Polsko, Chorvatsko, Irsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 24. 2. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Opel


Reklama: