Svolávací akce: Peugeot 208 (2020 – 2021) | tempomat

peugeot-208
Typ výrobku: e2*2007/46*0639*11, e2*2007/46*0639*12, e2*2007/46*0639*14
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Vozidlo může při aktivaci tempomatu a režimu ECO neúmyslně zrychlit přibližně 30 km/h nad nastavenou tempomat. To by mohlo zvýšit riziko nehody.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: KYD
Datum výroby: 2. 12. 2020 – 11. 4. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 24. 2. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Peugeot


Reklama: