Svolávací akce: Peugeot 208 (2020-2022) | řízení

peugeot-208
Typ výrobku: e2*2007/46*0639*07 – 21
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Uzamykací matice tyčí řízení nemusí být řádně utaženy. To by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, což by mohlo vést k riziku nehody.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: MDZ
Datum výroby: 19. 03. 2020 – 24. 10. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 10. 2. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Peugeot


Reklama: