Svolávací akce: Peugeot 308, 3008, 508, 5008 (2017-2022) | filtr pevných částic

Peugeot 3008
Typ výrobku:
  • 3008 V2 (P84) e2*2007/46*0534*04 e2*2007/46*0534*05 e2*2007/46*0534*08 e2*2007/46*0534*09 e2*2007/46*0534*11 e2*2007/46*0534*12 e2*2007/46*0534*14 à 16
  • 308 V2 (T9) e2*2007/46*0405*16 e2*2007/46*0405*18 e2*2007/46*0405*22 à 28
  • 5008 V2 (P87) e2*2007/46*0534*04 e2*2007/46*0534*05 e2*2007/46*0534*08 e2*2007/46*0534*09 e2*2007/46*0534*10 à 16
  • 508 V2 (R823 EUROPE) e2*2007/46*0628*00 à 10
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Životní prostředí
Nebezpečí: Filtr pevných částic se může přehřát a vytvářet trhliny. To by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: JCD, JCE, KWL, KWM
Datum výroby:
  • 3008 V2 (P84): 29. 3. 2017 – 19. 1. 2022
  • 308 V2 (T9): 12. 1. 2017 – 20. 7. 2020
  • 5008 V2 (P87): 26. 4. 2017 – 31. 1. 2022
  • 508 V2 (R823 EUROPE): 11. 1. 2018 – 12. 10. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Francie, Další: Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 17. 2. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Peugeot


Reklama: