Svolávací akce: Peugeot 508 (2018 – 2020) | software motoru

  • Peugeot 508 V2: Osobní vůz vybavený motorem BlueHDi 1,5 litru s automatickou převodovkou
Typ výrobku: e2*2007/46*0628*00 – 07
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Chyba softwaru může způsobit zastavení motoru při jízdě ve vyšší nadmořské výšce a při nízkých teplotách. To může vést ke ztrátě pomoci při brzdění, což zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: JHH, MAS
Datum výroby: 31. 1. 2018 – 13. 3. 2020
Země záchytu: Ohlašující: Francie, Další: Chorvatsko, Nizozemí, Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 24. 2. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Peugeot


Reklama: