Svolávací akce: Alfa Romeo Tonale (2022) | 48voltová baterie

Typ výrobku: AV1
e3*2018/858*00061*00
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Vozidla mohou být vybavena 48voltovou baterií vyrobenou bez ochranného rozhraní. To může vést ke ztrátě pohonné síly a vytvořit riziko požáru.
Země původu: Itálie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 6529
Datum výroby: 24. 1. 2022 – 11. 10. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo; Další: Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 4. 3. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Alfa Romeo


Reklama: