Svolávací akce: Chevrolet Silverado 1500, Silverado 2500, Silverado 3500 (2015-2016) | airbag

2015-silverado-1500-side-1024x439
Typ výrobku: Individuální schválení
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Vzhledem k výrobní vadě airbagů ochrany hlavy se může odpojit kryt(y) generátoru plynu, což má za následek únik stlačeného plynu a kryt(y) lze katapultovat do vozidla, čímž vzniká riziko zranění cestujících.
Země původu: Spojené státy americké
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: N202324251, N202309683
Datum výroby: 28. 3. 2015 – 10. 7. 2016
Země záchytu: Ohlašující: Německo; Další: Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 17. 3. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Chevrolet


Reklama: