Svolávací akce: Citroën C3 (2022) | špatně dotažené šrouby

Citroen C3 Elle
Typ výrobku: C3 V4 (B618): e2*2007/46*0003*67, e2*2007/46*0060*33
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Nedostatečné utažení šroubů by mohlo vést k odpojení spojení mezi kolem a ramenem nápravy (přední a zadní), roztržení kabelu parkovací brzdy a/nebo neočekávaně otevření dveří během jízdy, což by vedlo k riziku nehody.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: JKE
Datum výroby: 2. 4. 2022 – 4. 4. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 4. 3. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Citroën


Reklama: