Svolávací akce: Dodge RAM Pickup: 1500, 2500, 3500 (2018-2022) | dveře nákladového prostoru

Typ výrobku: DT (Ram 1500 Pickup), DJ (Ram 2500 Pickup), D2 (Ram 3500 Pickup), Individualní schválení
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Dveře nákladového prostoru prostoru se nemusí řádně uzamknout a mohou se neúmyslně otevřít. To představuje riziko pro ostatní silniční provoz.
Země původu: Spojené státy americké
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: ZB8
Datum výroby: 20. 2. 2018 – 10. 7. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 17. 3. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: RAM


Reklama: