Svolávací akce: Ford Expedition (2020-2021) | kryt baterie

Ford-Expedition-2020
  • Ford Expedition (3.5L V6 GTDI)
Typ výrobku:
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Nesprávné kryty spojovacích krabic baterií mohou mít za následek poškození, jako jsou praskliny, nadměrná deformace, tavení, zlomené kroužky a/nebo rozbité zámky. To může vést k odfouknutí pojistek, foukaných relé nebo tavenému plastu v rozvodné krabici baterií, což zvyšuje riziko požáru.
Země původu: USA
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 22S36
Datum výroby: 27. 7. 2020 – 31. 8. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 27. 3. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Ford


Reklama:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *