Svolávací akce: Ford Mustang Mach-E (2020) | zajištění předního zavazadlového prostoru

Typ výrobku: LSK – e13*2007/46*2387*00
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Zádržná lišta na předním úložném prostoru se může uvolnit, což by mohlo způsobit otevření kapoty při jízdě, což by mohlo vést k riziku nehody.
Země původu: Mexiko
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 22S79
Datum výroby: 6. 10. 2020 – 19. 10. 2020
Země záchytu: Ohlašující: Německo; Další: Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 27. 3. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Ford


Reklama: