Svolávací akce: Haldex EB+ 4.0 | Elektronický brzdový systém

Haldex EB+ 4.0
Typ výrobku:
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Elektronický brzdový systém může při nízkých teplotách částečně chybně fungovat bez předchozího upozornění. To může vést ke snížení brzdného účinku přívěsu a zhoršenému směrovému řízení nákladního vozidla a přívěsu, což vytváří riziko nehody.
Země původu: Maďarsko
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: RM_1778
Datum výroby: 30. 5. 2022 – 24. 10. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 4. 3. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: RAPEX


Reklama: