Svolávací akce: Mercedes-Benz Sprinter (2018-2020) | tažné zařízení

Mercedes-Benz-Sprinter
Typ výrobku: e1*2007/46*0300*18, e1*2007/46*0300*16, e1*2007/46*0300*17
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Praskliny v oblasti spojovací části by mohly vést k uvolnění tažného zařízení, což by mohlo vést k nebezpečí nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: VS3AN31EBE (3191101)
Datum výroby: 16. 6. 2016 – 5. 10. 2020
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 28. 3. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: