Svolávací akce: Mercedes-Benz třídy C (2020-2021) | pěna v předním nárazníku

Mercedes-Benz-tridy_C
Typ výrobku: R2CW, R2CS
e1*2018/858*00016*00, e1*2018/858*00017*00, Einzelabnahmen
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Nesprávná pěna použitá v předním nárazníku může způsobit, že se aktivní kapota nebude fungovat v případě srážky s chodcem, což zvyšuje riziko zranění.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 8891010
Datum výroby: 15. 10. 2020 – 23. 4. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 4. 3. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: