Svolávací akce: Mercedes-Benz Vito, Viano | airbag

mercedes-benz-vito
Typ výrobku: e1*2007/46*0457*01; e1*2007/46*0457*04; e1*2007/46*0458*00; e1*2007/46*0458*07; e1*2007/46*0459*00; e1*2007/46*0459*04
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Aktivátor airbagu volantu se může časem zhoršit. V případě nehody může dojít k uvolnění fragmentů předního airbagu z krytu generátoru, což zvyšuje riziko zranění.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: NC2DABTKW1 (9192157)
Datum výroby:
Země záchytu: Ohlašující: Francie; Další: Chorvatsko, Nizozemsko, Slovinsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 27. 3. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: