Svolávací akce: Opel Insignia (2016-2020) | brzdy

3-opel-insignia-2014
  • Typ: Insignia (E2JO, E2WO MY18, MY19, MY20)
Typ výrobku:  e8*2007/46*0264*00 – 11;
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Vzhledem ke ztrátě podtlaku v regulátoru tlaku hydraulické brzdy se automatická nouzová brzda nemusí aktivovat, což zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Česko
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: KBT
Datum výroby: 16. 6. 2016 – 5. 10. 2020
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 17. 3. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Hyundai


Reklama: