Svolávací akce: Peugeot 208 (2021-2022) | klimatizace

peugeot-208
Typ výrobku: e2*2007/46*0639*12, *14, *15, *17, *18
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Vzhledem k poškození svazku topení/ventilace/klimatizace (HVAC) způsobenému kontaktem se spojkovým pedálem může být klimatizace aktivována automaticky. To by mohlo vést k požáru v důsledku zkratu v kabelech.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: KXP
Datum výroby: 22. 2. 2021 – 9. 2. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 4. 3. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Peugeot


Reklama: