Svolávací akce: Volkswagen Gol, Voyage, Saveiro, Fox, Passat NMS (2013-2017) | airbag

2013-Volkswagen-Gol
  • Typ: VW Gol, Voyage, Saveiro, Fox, Fox-Derivate, Passat NMS osobní auto vybavené airbagem Takata
Typ výrobku: e1*2001/116*0301* 5Z + individuální schválení
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Airbag může být vadný. Fragmenty se mohou oddělit od krytu nafukovače při nasazení a zranění cestujících ve vozidle.
Země původu: Brazílie
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce:
  • Fox, Voyage, Saveiro: 69EV
  • Gol, Saveiro: 69EW
  • Passat NMS: 69EJ
Datum výroby: 16. 6. 2016 – 5. 10. 2020
Země záchytu: Ohlašující: Německo; Další: Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 27. 3. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Volkswagen


Reklama: