Svolávací akce: Volkswagen Grand California 600; Grand California 680 (2019-2022) | kryt střechy

Volkswagen-Grand-California
Typ výrobku: e1*2007/46*1935*##, e1*2007/46*1953*##
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Při jízdě v rychlosti může spadnout plastový kryt střechy, což vytváří riziko nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 75A3
Datum výroby: 16. 5. 2019 – 20. 6. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Francie; Další: Německo, Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 28. 3. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Volkswagen


Reklama: