Svolávací akce: BMW iX, X1, iX1 (2020-2023) | airbag

BMW-iX1
Typ výrobku: individuální schválení
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Airbag řidiče může být nesprávně složený. V případě nehody tedy nemusí být schopen se správně rozvíjet, čímž se zvyšuje riziko zranění řidiče.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 0032400300, 0032410
Datum výroby: 30. 6. 2020 – 2. 2. 2023
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 21. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: BMW


Reklama: