Svolávací akce: DS4 (2022) | pomocný rám nápravy

DS4
Typ výrobku: F – e2*2007/46*0628*20-*22
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Pomocný rám nápravy může být nesprávně přišroubován, což může vést ke ztrátě stability vozidla, což zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: JHJ
Datum výroby: 22. 7. 2022 – 30. 11. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo; Další: Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 21. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: DS Automobiles


Reklama: