Svolávací akce: Fiat 500e (2020-2021) | vysokonapěťová baterie

fiat-500-elettrica
Typ výrobku: FA1 e3*2018/858*00001*02
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Pro vysokonapěťové baterie mohly být použity kontaminované materiály. To může vést k výpadku baterie, což zvyšuje riziko požáru.
Země původu: Itálie
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 6527
Datum výroby: 5. 10. 2020 – 12. 7. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 29. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Fiat


Reklama: