Svolávací akce: Fiat Dobló (2022) | palivo

fiat-professional-doblò-cargo
Typ výrobku: 263 – e3*2007/46*0002*55
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Zpáteční vedení paliva může unikat palivo, což vytváří riziko požáru v motorovém prostoru.
Země původu: Itálie
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 6592
Datum výroby: 13. 12. 2022 – 28. 12. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 16. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Fiat


Reklama: