Svolávací akce: Ford Fiesta, Focus, Kuga, Puma (2019-2022) | únik motorového oleje

ford-focus
Typ výrobku:
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění, požár
Nebezpečí: Olej může unikat do motoru nebo pod ním, což zvyšuje riziko smyku pro ostatní účastníky silničního provozu a/nebo požáru v motorovém prostoru.
Země původu: Španělsko
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 22S21
Datum výroby: 2. 8. 2019 – 21. 3. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 29. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Ford


Reklama: