Svolávací akce: Ford Mustang (2021) | kolenní airbag

Ford-Mustang-Mach1-eu
Typ výrobku: e13*2007/46*1551*16
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Kolenní airbag předního spolujezdce může porušit, což zvyšuje riziko zranění.
Země původu: Spojené státy americké
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 22S07
Datum výroby: 23. 8. 2021 – 21. 9. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 29. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Ford


Reklama: