Svolávací akce: Hyundai Santa Fe (2020-2022) | předpínače předních bezpečnostních pásů

hyundai_santa_fe_highlander_66-1100x618
  • Typ: Hyundai Santa Fe TM (TM PE; TM HEV; TM PHEV)
Typ výrobku: e4*2007/46*1318*##
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Předpínače předních bezpečnostních pásů nemusí být správně instalovány a nemusí být správně nasazeny v případě nehody, čímž se zvyšuje riziko zranění.
Země původu:  Korejská republika
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 21D147
Datum výroby:
  • TM PE: 2. 6. 2020 – 13. 8. 2022
  • TM HEV: 12. 9. 2020 – 14. 7. 2022
  • TM PHEV: 18. 1. 2021 – 16. 8. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 21. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Hyundai


Reklama: